Registravimas PVM mokėtoju

Terminas

 • PVM mokėtoju įregistruojame per 7 darbo dienas.

Kaina

 • 150 € mūsų paslaugos;
 • Plius 150 €, jei steigėjas arba direktorius užsienietis;
 • Užsieniečiams taikomi griežtesni reikalavimai, procedūra yra sudėtingesnė ir trunka ilgiau;
 • Kitų mokesčių nėra.

Mūsų paslaugos

 • konsultuojame PVM registravimo klausimais visos procedūros metu;
 • parengiame dokumentus, reikalingus registruojantis PVM mokėtojais;
 • atstovaujame klientus Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Prieš pildant paraišką tapti PVM mokėtojais, turite mums pateikti tokią informaciją:

 • duomenis apie buveinę, veiklos vykdymo vietas ir padalinius (adresai, telefono numeriai, elektroninio pašto adresai, interneto svetainių adresai), kokiu teisiniu pagrindu bus naudojamasi šiomis patalpomis.
 • duomenis apie vykdomą ar numatomą vykdyti veiklą (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių);
 • duomenis apie užsakovus, tiekėjus, preliminarias sutartis su jais;
 • duomenis apie įmonę kontroliuojančius asmenis bei įmonės kontroliuojamus kitus juridinius asmenis;
 • duomenis apie įmonės turimą nekilnojamąjį turtą ar kitą ilgalaikį turtą, kuris yra (bus) naudojamas būsimo PVM mokėtojo ekonominėje veikloje (turto pavadinimas, jo naudojimo pagrindas).
 • duomenis apie turimas licencijas ar leidimus veiklai, jei tokie reikalingi.
 • duomenis apie įmonės banko sąskaitą.
 • duomenis apie esamų ar numatomų įdarbinti darbuotojų skaičių
2020 All rights reserved. © Finalita